สูตรเด็ดไล่หนอน-เพลี้ยอ่อน-แมลง เพียงแค่ใช้ “กาแฟผสมนมเปรี้ยว” ไม่ว่าเราจะปลูกพืชอะไร ศัตรูพืชที่สำคัญก็ได้แก่หนอน เพลี้ย แมลง ที่มักจะมากัดกินและวางไข่เพื่อขยายพันธุ์ และเกิดเป็นตัวอ่อนที่อาศัยพืชนั้นเป็นอาหาร เกิดเป็นความเสียหายต่อพืช หากแมลงมีจำนวนมากขึ้นพืชก็จะยิ่งเสียหายมากขึ้นส่งผลเสียต่อผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้นไปด้วย แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนนนทรีวิทยาปลูกพืชสวนครัวไว้หลายชนิด เช่น พริก กระเพรา โหระพา มะเขือ เป็นต้น และเกิดปัญหาสภาพอากาศแห้งแล้งทำให้เกิดแมลงรบกวนพืช เช่น หนอนในผลพริกหรือมะเขือ เพลี้ยแป้งเกาะใบมะเขือ เป็นต้น เราจึงเลือกนำกาแฟที่มีกรดคลอโรเจนนิก คาเฟอีน ซึ่งเป็นอันตรายต่อแมลงที่พบบริเวณแปลงผักศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การนำกาแฟมาไล่แมลงเป็นการใช้วัสดุที่หาได้ง่าย มีประสิทธิภาพ และไม่เป็นอันตรายต่อพืชและคน