Category: Agri Techno

การดูแลมะม่วงให้ติดผลดก

เมื่อปลูกมะม่วงแล้ว เราก็ต้องมี การดูแลมะม่วง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ ทำรายได้คุ้มค่ากับการลงทุนการดูแลมะม่วง ใช่ว่าแค่รดน้ำทุกวัน ก็ได้มะม่วงมารับประทานหรือส่งขายได้แล้ว การรดน้ำ ให้ปุ๋ย และหลักการอื่นๆ ที่จะต้องเรียนรู้ เพื่อให้การปลูกมะม่วงได้ผลดี ขั้นตอน การดูแลมะม่วง การให้น้ำ หลักที่ควรปฏิบัติ: 1. ช่วงปีแรกของการเพาะปลูก ควรรดน้ำอาทิตย์ละ 1 ครั้ง แต่ถ้าอากาศแล้งจัดก็ควรรดน้ำเพิ่ม2. ก่อนมะม่วงออกดอก ไม่ต้องให้น้ำ เพราะมะม่วงต้องการพัก หรือหยุดการเจริญเติบโตทางลำต้น กิ่งและใบเพื่อสะสมอาหารเตรียมแทงช่อดอก โดยหยุดการรดน้ำเป็นเวลา 1 เดือน
Read More

สูตรเด็ดไล่หนอน-เพลี้ยอ่อน-แมลง

สูตรเด็ดไล่หนอน-เพลี้ยอ่อน-แมลง เพียงแค่ใช้ “กาแฟผสมนมเปรี้ยว” ไม่ว่าเราจะปลูกพืชอะไร ศัตรูพืชที่สำคัญก็ได้แก่หนอน เพลี้ย แมลง ที่มักจะมากัดกินและวางไข่เพื่อขยายพันธุ์ และเกิดเป็นตัวอ่อนที่อาศัยพืชนั้นเป็นอาหาร เกิดเป็นความเสียหายต่อพืช หากแมลงมีจำนวนมากขึ้นพืชก็จะยิ่งเสียหายมากขึ้นส่งผลเสียต่อผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้นไปด้วย แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนนนทรีวิทยาปลูกพืชสวนครัวไว้หลายชนิด เช่น พริก กระเพรา โหระพา มะเขือ เป็นต้น และเกิดปัญหาสภาพอากาศแห้งแล้งทำให้เกิดแมลงรบกวนพืช เช่น หนอนในผลพริกหรือมะเขือ เพลี้ยแป้งเกาะใบมะเขือ เป็นต้น เราจึงเลือกนำกาแฟที่มีกรดคลอโรเจนนิก คาเฟอีน ซึ่งเป็นอันตรายต่อแมลงที่พบบริเวณแปลงผักศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การนำกาแฟมาไล่แมลงเป็นการใช้วัสดุที่หาได้ง่าย มีประสิทธิภาพ และไม่เป็นอันตรายต่อพืชและคน
Read More

สารสะกัดจากสะเดา ทำอย่างไรถึงจะกำจัดแมลงได้

สารสะกัดจากสะเดา สารสะกัดจากสะเดา ทำอย่างไรถึงจะกำจัดแมลงได้ สารสะกัดจากสะเดา สามารถกำจัดศัตรูพืชแทนสารเคมี แต่ในทางปฏิบัติกลับล้มเหลว เกษตรกรไม่นิยม เพราะกำจัดศัตรูพืชไม่ได้ยาวนาน หนอนแมลงไม่ตาย เพื่อความชัดเจน รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสารสกัดจากสะเดาเพื่อกำจัดศัตรูพืช มาเป็นระยะเวลานาน พบว่าตัวการที่ทำให้สารสะเดาใช้ไม่ได้ผล เนื่องจากสารที่สกัดออกมาจำหน่ายให้เกษตรกรไปใช้ส่วนใหญ่เป็นสารที่ได้จากการหมักสารในสะเดาจึงออกมาน้อย ความเข้มข้นไม่พอ การกำจัดจึงไม่ได้ผล อีกเหตุผล เกษตรกรฉีดพ่นยาไม่ถูกกาลเทศะ ไม่ฉีดพ่นในตอนเย็น เพราะเป็นช่วงเวลาดีที่สุด ไม่มีแดดมาเผาให้สภาพเสื่อมถอย แล้วยังเป็นช่วงที่แมลงออกมากัดกินพืชอีก ฉีดพ่นทีเดียวกำจัดได้ยกโขยง และอีกปัญหาเกษตรกรฉีดพ่นสะเปะสะปะ
Read More

ไม่ลองไม่รู้ ปลูกข้าวต้นเดียวให้ผลผลิตสูง

ไม่ลองไม่รู้ ปลูกข้าวต้นเดียวให้ผลผลิตสูง ไม่ลองไม่รู้ ข้อมูลนี้ได้มาจากสำนักงานจัดรูปที่ดิน เกี่ยวกับเทคนิคการการปลูกข้าวของชาวนา โดยปกติจะมี 2 วิธี เป็นส่วนมาก คือ นาดำกับนาหว่าน และจากคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรหรือกรมการข้าว ว่าในการปลูกข้าว ให้ใช้อัตราส่วนในการปลูกดังนี้ นาหว่าน ให้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว 15 – – 20 กิโลกรัม ต่อ ไร่ นาดำ ให้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว 5 กิโลกรัม ต่อ
Read More

ถั่วบราซิลพืชคลุมดิน ดอกสวย ณ ไร่สันต้นปุย

ถั่วบราซิลพืชคลุมดิน ดอกสวย ถั่วบราซิลพืชคลุมดิน หรือถั่วลิสงเถา เป็นพืชเลื้อยคลุมดิน สูงประมาณ 5 นิ้ว ลักษณะคล้ายต้นถั่วลิสง แต่มีใบเล็กกว่าและมีลำต้นเลื้อยไปตามดิน มีรากแก้วแข็งแรง ขึ้นได้ดีในดินหลายสภาพ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดหรือใช้ท่อนพันธุ์ มีคุณสมบัติเด่น เป็นพืชคลุมดิน
Read More

จุลินทรีย์หน่อกล้วย สารพัดประโยชน์สำหรับพืช

จุลินทรีย์หน่อกล้วย สารพัดประโยชน์สำหรับพืช จุลินทรีย์หน่อกล้วย เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์สำหรับคนที่จะหันมาทำเกษตรแบบอินทรีย์เป็นอย่างมาก ทำไมเราถึงต้องปลูกกล้วย
Read More

ยาฆ่าหญ้าปลอดสารพิษ ทำเอง

ยาฆ่าหญ้าปลอดสารพิษ ทำเอง ยาฆ่าหญ้าปลอดสารพิษ ทำเอง เป็นสูตรของคุณชวะฤทธิ์ ดอกพุดทา เกษตรกร หมู่ 6 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่ใช้สูตรน้ำหัวผักกาด (หัวไชเท้า), สูตรเกลือ, สูตรน้ำมันชีวภาพ สำหรับคุมหญ้า หรือฆ่าหญ้าในนาข้าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
Read More

เทคโนโลยี่สำหรับดูแลฟาร์มในอนาคต

เทคโนโลยี่สำหรับดูแลฟาร์มในอนาคต เทคโนโลยี่สำหรับดูแลฟาร์มในอนาคต คลิปวิดิโอนี้ถูกโพสต์ที่แฟนเพจ New Scienist เป็นคลิปที่แสดงถึงการทำงานของหุ่นยนต์ที่มีหน้าที่ช่วยงานในฟาร์ม โดยพวกมันได้ถูกออกแบบมาช่วยงานต่างๆในฟาร์มแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการหว่านเมล็ด การรดน้ำผัก การขุดแนวระบายน้ำข้างผัก นับจำนวนผลผลิต การแยกแยะและกำจัดวัชพืช หรือแม้แต่ต้อนฝูงวัว
Read More