เก่งและเจ๋งแบบผีเสื้อ

เก่งและเจ๋งแบบผีเสื้อ
เก่งและเจ๋งแบบผีเสื้อ

เก่งและเจ๋งแบบผีเสื้อ ทำอย่างไร

เก่งและเจ๋งแบบผีเสื้อ เราจะต้องปรับเอาวงโคจรของผีเสื้อมาปรับใช้เป็นแนวคิดในการปรับตัวของเราในสังคมทั้งในเรื่องของงาน หรือพัฒนาความสามารถด้านอื่น ๆ

เพราะกว่าจะกลายมาเป็นผีเสื้อ จะต้องผ่านวงโคจรชีวิตถึง 4 ขั้น คือระยะไข่ ตัวหนอน ดักแด้ และผีเสื้อที่มีสีสันสวยงามให้เราชื่นชมครับ ดังนั้นกว่าที่เราจะเก่งก็คงต้องผ่านประสพการณ์ที่หลากหลายเช่นกัน

ผีเสื้อชอบแสงอาทิตย์และอากาศที่เย็นสบาย พบได้บริเวณไร่สันต้นปุยของเรา และบริเวณใกล้เคียงครับ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *