ไร่สันต้นปุยร่วมกับสัตวแพทย์อาสาทำดีครั้งที่ 4 ตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง

ไร่สันต้นปุยขอเรียนเชิญเจ้าของสัตว์เลี้ยงนำสัตว์มาตรวจสุขภาพ รักษาโรคเบื้องต้น ทำหมัน และวัคซีน ฟรี วันที่27กรกฎาคม2562 ที่วัดสันต้นปุย ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย
จัดโดยความร่วมมือกับกลุ่มสัตวแพทย์อาสาทำดี ซึ่งเป็นกลุ่มสัตวแพทย์ที่เริ่มจัดตั้งจากศิษย์เก่าสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกลุ่มนึงต่อมาขยายความร่วมมือกับเพื่อนร่วมวิชาชีพทุกสถาบันออกบริการตรวจโรค ทำหมัน วัคซีน บริการให้กับพื้นที่ต่างๆโดยไม่คิดค่าบริการ

Image may contain: outdoor

ติดต่อลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับคำแนะนำการเตรียมตัวสัตว์
ที่ คุณ สาม ไร่สันต้นปุย 083-206-5546

เอื้อเฟื้อโดย กำนันเสาร์แก้ว กำนันตำบลห้วยไคร้ @ไร่สันต้นปุย #สัตวแพทย์อาสาทำดี

ที่ คุณ สาม ไร่สันต้นปุย 083-206-5546
เอื้อเฟื้อโดย กำนันเสาร์แก้ว กำนันตำบลห้วยไคร้ @ไร่สันต้นปุย #สัตวแพทย์อาสาทำดี

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *