ไร่สันต้นปุยออกข่าวทีวีคุยโขมงข่าวเช้า

ไร่สันต้นปุยออกข่าวทีวีคุยโขมงข่าวเช้า ข่าวข่องเก้า

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 และคุยโขมงบ่าย 3 โมงวันที่ 18 ธันวาคม 2560

ไร่สันต้นปุยได้รับโอกาสดีได้ออกข่าวทีวี คุยโขมงข่าวเช้า วันที่ 19 ธันวาคม 2560 และคุยโขมงบ่าย 3 โมง วันที่ 18 ธันวาคม 2560

ขอบคุณช่อง 9 อสมท. และผู้สื่อข่าวเป็นอย่างสูงครับ

แหล่งข่าว :คุยโขมงข่าวเช้า ช่อง 9 อสมท. วันที่ 19 ธันวาคม 2560

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *